Stuck in between

2018-01-06 - 22:30:14 / Just don't
Kan någon väcka mig?
Vill börja känna, vill börja andas igen